Youtube
Blogger
Facebook
Google+
Flickr
Twitter
Tweet

2089 Telki, Kórház fasor 24.

 +36 30 248 3719 info@agroviz.hu

 

2089 Telki, Kórház fasor 24.

 +36 30 248 3719

 

KÉPGALÉRIA

ÁSZF

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Általános Szerződési Feltételek

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

 

 

 

Szolgáltató:              AGROVÍZ Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:                  2074 Perbál, József Attila u. 11.

cégjegyzékszám:    13-09-176723

adószám:                  25349656-2-13

képviselő:                 Püspök Miklós cégvezető és Mészáros Gábor Sándor ügyvezető

ügyfélszolgálat:       2089 Telki, Kórház fasor 24.

telefon:                      +36 26 351 687, +36 30 248 3719

email cím:                 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az ÁSZF, valamint annak elválaszthatatlan részét képező, tételesen megjelölt mellékletei (továbbiakban együttesen: ÁSZF) célja, hogy meghatározza a Szolgáltató és  a Vásárló között létrejövő szerződés lényeges feltételeit.

 

I. Termékek, szolgáltatások

A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlókat, hogy a tevékenységi körében háztartási-, ipari- és mezőgazdasági vízkezeléssel, felméréssel, szaktanácsadással, beszerzéssel, beszereléssel és beüzemeléssel, valamint www.agroviz.huweboldalon feltűntetett BlueSoft háztartási vízlágyítók és ipari vízkezelő berendezések kereskedelmével foglalkozik.

II. Szerződés létrejötte

 

1./ A Vásárló és a Szolgáltató közötti jogviszony (szerződés) létrejöttéhez a Szolgáltató által – jelen weboldalon közzétett,  ÁSZF menü alatt található és jelen ÁSZF mellékletét képező – rendszeresített megrendelőlap Vásárló által történő hiánytalan kitöltése és annak Szolgáltató Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre történő elküldése szükséges.  A Vásárló attól függően, hogy a Szolgáltató mely szolgáltatását kívánja igénybe venni, a szerződés létrejötte érdekében köteles kitölteni a tárgyi szolgáltatásra vonatkozó megrendelő lapot. A megrendelő lapok a szolgáltatás tárgya alapján a következőek:

 

·         BlueSoft termék vásárlására vonatkozó megrendelőlap,

·         BlueSoft termék beüzemelésére, beszerelésére vonatkozó megrendelőlap,

·         javítási, karbantartási feladatok ellátására vonatkozó megrendelőlap,

·         felmérésre, szaktanácsadásra vonatkozó megrendelőlap.

 

2./ A fentiekben körülírt szolgáltatások vonatkozásában a Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződés a tárgyi szolgáltatásra vonatkozó, hiánytalanul kitöltött megrendelőlapnak a fentiekben megjelölt Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre történő megküldésével, annak a Szolgáltató által történő visszaigazolásával és a Szolgáltató által megküldött válaszlevél Vásárló által történő elfogadásával jön létre.

 

3./ A Szolgáltató a hiánytalanul kitöltött és részére megküldött megrendelőlapok alapján leadott megrendelést annak beérkezésétől számított 48 órán belül visszaigazolja, illetve ezen határidőn belül válaszlevelet küld a Vásárló részére, amelyben közli a megrendelt szolgáltatás ellenértékét, a teljesítési határidőt, illetve határnapot. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kitöltött megrendelőlap fenti email címre történő megküldése (rendelés leadása) egyben a Szolgáltató által a www.agroviz.hu weboldalon közzétett jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Vásárló által történő elfogadását is jelenti.

 

4./ Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés (a Vásárló által kitöltött megrendelőlap) beérkezésekor, amennyiben a megrendelőlap nem a kitölteni kért információkat tartalmazza, vagy azok hiányosak, vagy a megrendelőlap tartalmának valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, úgy a Szolgáltató az adatokat törölje és az ezekkel az adatokkal feladott megrendelését érvénytelennek minősítse.

 

5./ Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a Vásárlói megrendelés (megrendelőlap) megérkezését követő 48 órán belül nem igazolja vissza a tárgyi megrendelést, illetve amennyiben a Vásárló a Szolgáltató által a megrendelés alapján küldött válaszlevélében foglaltakat – a válaszlevél Vásárló részére történő megküldését követő 48 órán belül – a megrendelés lemondásáról szóló levelének visszaküldésével nem hagyja jóvá, úgy a tárgyi szerződés nem jön létre. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a jelen bekezdésben megjelölt esetben sem a Vásárlót, sem a Szolgáltatót nem illeti meg semmilyen igény vagy követelés a másik féllel szemben a szerződés létrejöttének elmaradására tekintettel. 

 

III. Megrendelés folyamata

 

A megrendelés feldolgozása és a házhozszállítási ügyintézés az ügyfélszolgálaton munkanapokon 9 órától 17 óráig történik, hétvégén és munkaszüneti napokon az ügyfélszolgálat szünetel. A Vásárló a fent megjelölt időponton kívül is leadhatja megrendelését. Amennyiben a megrendelés megküldése a fent megjelölt napokon, illetve időtartamon kívül történik, úgy annak feldolgozására a következő munkanapon kerül sor. Ügyfélszolgálatunk minden esetben a megrendelőlapon megadott e-mail címen visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve, hogy az általa a már visszaigazolt megrendelést részben, vagy teljes egészében visszautasítsa. A megrendelésben megjelölt szolgáltatás részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. A termékek vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a Vásárló részére visszautalásra kerül az általa utalt összeg.

 

 

IV. Termék átadása, átvétele, szállítása

 

Kérjük, hogy a Vásárló a megrendelt termék átadás-átvételekor, kézbesítésekor (postai kézbesítésnél vagy futár útján történő kézbesítéskor is) szíveskedjen megvizsgálni a termék csomagolását, illetve a terméket és az esetlegesen a terméken, vagy annak csomagolásán észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Kérjük, szíveskedjen meggyőződni arról, hogy a termék csomagolása tartalmazza-e a termék ún. garanciajegyét. Tájékoztatjuk, hogy a termék, vagy a termék csomagolásának sérülése, illetve a garanciajegy hiánya esetén a csomagot ne vegye át. Tájékoztatjuk, hogy utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

A megrendelt termék átvételére sor kerülhet:

·         személyes átvétel útján,

·         Szolgáltató által történő kiszállítással,

·         postai kézbesítéssel,

·         futár útján történő kézbesítéssel.

A megrendelt termék személyes átvételére a Szolgáltató 2089 Telki, Kórház fasor 24.szám alatt található ügyfélszolgálatán, előre telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor. Személyes átvétel esetén a Vásárló a megrendelt termék vételárát a termék átvételével egy időben, egy összegben, készpénzben köteles megfizetni.

A Szolgáltató, amennyiben a megrendelésben Perbál, Budajenő, Telki, Budakeszi,  Páty, Tök, Zsámbék, Biatorbágy, Tinnye települések kerülnek szállítási címként megjelölésre, a terméket a szerződés létrejöttét követő 3 munkanapon belül, a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott és közölt időpontban ingyenesen kiszállítja. A Szolgáltató által történő kiszállítás esetén a Vásárló a megrendelt termék vételárát a termék átvételével egy időben, egy összegben, készpénzben köteles megfizetni.

Amennyiben a megrendelt termék átadására postai kézbesítés vagy a DPD futárszolgálat útján történő kézbesítéssel kerül sor, úgy Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt terméket a szerződés létrejöttét követő munkanapon a Vásárló igényének (a megrendelésben rögzítetteknek) megfelelően postára adja, vagy a fent megjelölt futárszolgálatnak átadja. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a termék postára, vagy futárszolgálat részére történő átadásának a feltétele, hogy a megrendelt termék vételárát a Vásárló maradéktalanul, a Szolgáltató 10102914-66973400-01004002 sz.  bankszámlájára történő átutalással teljesítse. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a vételár teljesítésének az minősül, ha a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásában meghatározott összeg a Szolgáltató fent megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy az át nem vett, a Szolgáltató részére visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Vásárlót (megrendelőt) terheli, a csomag újra küldését kizárólag a szállítás ellenértékének előre történő átutalása esetén áll a Szolgáltató módjában ismételten elindítani!

Szállítást az ország egész területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a
lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vásárló nagy valószínűséggel tartózkodik a Szolgáltató által előzetesen meghatározott szállítás várható időpontjában. A házhozszállítás díja mindig a termék átvételekor, a helyszínen fizetendő. A Vásárló a termék szállítási költségét kizárólag magyar forintban fizetheti meg. A megrendelt terméket csak a megrendelésben, illetve az az alapján kiállított számlában megjelölt Vásárló veheti át. A Vásárló teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított, kék tolla aláírt, a megrendelt termék adatait és a megrendelés sorszámát tartalmazó meghatalmazás útján kijelölhet harmadik személyt a termék átvételére. A Vásárló által kijelölt harmadik személy abban az esetben jogosult a termék átvételére, ha a meghatalmazás eredeti példányát átadja a Szolgáltatónak, vagy a futárnak. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy postai kézbesítés esetén kizárólag a posta által elfogadott meghatalmazás útján van lehetőség a termék harmadik személy által történő átvételére.

 

V. Fotó megjelenés

 

A Szolgáltató weboldalán szereplő termékek fotói bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, így a termékek eltérhetnek a fotón ábrázolt megjelenéstől.

 

 

VI. Hibás teljesítés

 

1./ A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltató abban az esetben teljesít hibásan, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

2./Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, úgy az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

3./ A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján, a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések esetén fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy Vásárló (fogyasztó), aki a tárgyi szerződés megkötése során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

 

 

Kellékszavatosság

 

1./ Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint

·         kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet, vagy

·         az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül (a Vásárló érdekeit kímélve) nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

2./ A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Amennyiben a Vásárló a fentiek szerint megadott definíció alapján fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Amennyiben a Vásárló a fentiek szerint megadott definíció alapján fogyasztónak minősül, úgy a Vásárló (fogyasztó) kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Ha a dolog meghibásodásában a Vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vásárló köteles viselni.

 

3./ A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Vásárló számára számottevő értéknövekedést eredményez, a Szolgáltató a gazdagodás megtérítésére igényt tart. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a jelen bekezdésben meghatározott rendelkezést kizárólag abban az esetben alkalmazza a Szolgáltató, amennyiben a Vásárló a fentiek szerint megadott definíció alapján nem minősül fogyasztónak.  Kicserélés vagy elállás esetén a Vásárló nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

 

 

A fogyasztó elállási joga adásvétel esetén

 

1./ Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a Ptk. alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben rögzíttek alapján, internetes vásárlások esetén a fogyasztó Vásárló jogosult a szerződéstől, a megrendelt termék átvételét követő 14 munkanap lejártáig írásos nyilatkozatának Szolgáltató részére történő megküldésével, indoklás nélkül az adásvételtől elállni, a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A jelen bekezdésben körülírt esetben a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vásárló a megrendelt terméket kézhez vette. A Vásárló az átvétel dátumát a postai csomagjegyzékkel, illetve a futárszolgálat szállítójegyzékével bizonyítja. A Vásárló fent körülírt elállása esetén Elállásnál a Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett vételár teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és a termék visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül a Vásárlónak visszatéríteni.

 

2./ A Szolgáltató megtagadhatja a visszavételt, ha a csomagolás, illetve a termék sérült, vagy a termék beépítésre került, vagy nem raktári termékről van szó (csak az adott Vásárló részére rendelt típus).

Termékszavatosság

1./ Vállalkozás által fogyasztó Vásárlónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó Vásárló követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

 

2./ A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

·         a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta,

·         a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy

·         a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

3./ Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. A fogyasztó Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó Vásárló felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 

 

Jótállás

1./ Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

2./ Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a BlueSoft termékekre ún. gyári garancia vonatkozik, amelynek érvényesítéséhez szükséges a gyári előírások maradéktalan betartása és a gyár által rendelkezésre bocsátott garancia levél.

 

Kártérítési igény

 

A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.

 

Jogszavatosság

 

Ha tulajdonjog, jog vagy követelés visszterhes átruházására irányuló kötelezettség esetén a tulajdonjog, más jog vagy követelés megszerzését harmadik személy joga akadályozza, a jogosult (Vásárló) köteles a kötelezettet (Szolgáltatót) megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult (Vásárló) elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet. Ha a kötelezett (Szolgáltató) jóhiszemű volt, a szerződés megkötéséből eredő károkat köteles megtéríteni. Ha tulajdonjog, más jog vagy követelés visszterhes átruházására irányuló kötelezettség esetén a tulajdonjog, más jog gyakorlását vagy a követelés megszerzését harmadik személy joga korlátozza vagy értékét csökkenti, a jogosult megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult (Vásárló) a tehermentesítést a kötelezett (Szolgáltató) költségére elvégezheti. Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a jogosult (Vásárló) a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a jogosultat (Vásárló) akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a jogosult (Vásárló) nem kívánja a dolog tehermentesítését. Ha a kötelezett (Szolgáltató) jóhiszemű volt, a szerződés megkötéséből eredő károkat köteles megtéríteni. Nem illetik meg ezek a jogok a jogosultat (Vásárlót), ha a szerződés megkötésekor tudta vagy tudnia kellett, hogy korlátozástól mentes tulajdonjogot, jogot vagy követelést nem szerezhet, kivéve, ha a kötelezett (Szolgáltató) a tulajdonjog, más jog vagy követelés korlátozásmentességéért kifejezetten szavatosságot vállalt.

 

 
A hibás teljesítés különös szabályai

 

1./ Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a felek közötti jogviszony tárgya valamely szolgáltatás, úgy a hibás teljesítésre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy

·         a kicserélésen a munkával elérhető eredmény részben vagy egészben való újbóli teljesítését kell érteni, és

·         a kijavítás vagy a szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése - a jogosult (Vásárló) szerződésszerű teljesítéshez fűződő érdekei figyelembevételével - a munkával elérhető eredmény létrehozásának az eredetileg vállalthoz képest eltérő módjával is megvalósulhat, az ebből eredő többletköltségek a kötelezettet (Szolgáltatót) terhelik.

2./ A kötelezett (Szolgáltató) mentesül a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, ha a hiba a jogosult (Vásárló) által adott:

·         anyag alkalmatlanságára vagy hibájára,

·         adat hiányosságára vagy hibájára, vagy

·         utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére

vezethető vissza, és e körülményekre a kötelezett (Szolgáltató) a jogosultat (Vásárlót) figyelmeztette. Ha a jogosult (Szolgáltató) más dolgának vagy más vagyoni joga által védett oltalmi tárgynak időleges használatára, felhasználására vagy hasznosítására jogosult, a kötelezett (Vásárló) a szerződés teljes tartama alatt a kellékszavatosság szabályainak megfelelő alkalmazásával köteles helytállni azért, hogy a dolog vagy az oltalom tárgya a szerződésszerű használatra, felhasználásra vagy hasznosításra alkalmas.

3./ Ha a jogosult (Vásárló) más dolgának vagy más vagyoni joga által védett oltalmi tárgynak időleges használatára, felhasználására vagy hasznosítására jogosult, a kötelezett (Szolgáltató) a szerződés teljes tartama alatt a jogszavatosság szabályainak megfelelő alkalmazásával köteles helytállni azért, hogy a dolognak vagy az oltalom tárgyának szerződésszerű használatát, felhasználását vagy hasznosítását harmadik személy joga nem akadályozza és nem korlátozza.

 

VII. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Általános Szerződési Feltételeket részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a www.agroviz.huweboldalon történő közzétételkor lép hatályba.

 

VIII. ÁSZF módosítás

 

1./ Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy az ÁSZF-et a Szolgáltató indokolás nélkül, egyoldalúan jogosult módosítani. A módosított ÁSZF a Szolgáltató weboldalán történő feltöltéssel (közzététellel) válik hatályossá. A módosított ÁSZF rendelkezései a Szolgáltató weboldalára történő feltöltését követően igénybevételre kerülő szolgáltatások vonatkozásában irányadóak. 

 

2./ A Szolgáltató nem jogosult az ÁSZF -et visszamenőleges hatállyal egyoldalúan módosítani, azt csak mindkét fél beleegyezésével teheti meg. Következésképpen a Szolgáltató által eszközölt módosítások csak a módosítás időpontjától, weboldalra történő feltöltésétől kezdődően érvényesek, azoknak visszamenőleges hatálya nincs.

 

IX. Adatvédelem

 

1./ A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról”szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a fentiekben körülírt szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából Szolgáltató kezelheti az igénybe vevő  (Vásárló) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

 

2./ A Szolgáltató, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 

3./ Felek együtetesen kijelentik, hogy a Szolgáltató - a fentieken túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a fent megjelölt törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

4./ Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fent meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Vásárlónak címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Vásárló hozzájárulása alapján kezelhet. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Vásárlónak a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a jelen bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa. Felek rögzítik, hogy a jelen bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az Vásárló azonosító adataival és a Vásárló hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 

5./ Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy az 1./ - 3./ pontban meghatározott célokból kezelt adatokat a Szolgáltató törli a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a 4./ pontban meghatározott célból kezelt adatokat törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Vásárló így rendelkezik.

 

6./ Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy biztosítja a Vásárló részére, hogy a Vásárló a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a Vásárlóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. A Vásárló az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Vásárlót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

7./ Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy az 1./ - 6./ pontokban szabályozottakon túl, az adatvédelemre irányadó szabályokat a fent már megjelölt, az „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról”szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

X. Felelősség

 

1./ Szolgáltató kizárja kártérítési felelősségét – kivéve, ha a Szolgáltató részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn - a termékek nem megfelelő kezelésből, a biztonsági előírások be nem tartásából és a beépítésre /beüzemelésre/ üzembetartásra (karbantartásra) nem jogosult ill. az előírt bizonyítványokkal, szakképzettséggel nem rendelkező személy szakszerűtlen munkavégzéséből eredő károk esetén. A kártérítés minden esetben legfeljebb az értékesített termék, szolgáltatás értékéig terjedhet. Szolgáltató kizárja felelősségét az ún. következménykárok vonatkozásában. Szolgáltató kizárja felelősségét a szállítási késedelem esetére.

 

2./ Az irányadó jogszabályok adta keretek között a Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa üzemeltetett weboldal és tartalmának felhasználásából, az ahhoz való hozzáférésből, illetve a felhasználás, hozzáférés sikertelenségéből eredő közvetlen, közvetett, okozati vagy bármely egyéb kárért, ideértve egyebek között a vagyoni kárt, üzleti veszteséget, gazdasági veszteséget, adatok elvesztését és az elmaradt hasznot. A Szolgáltató a weboldalán megjelenő adatokat és információkat a lehető legnagyobb gondossággal állítja össze, illetve közli, ennek ellenére sem zárható ki, hogy esetleges szerkesztési, vagy egyéb okokból kifolyólag téves, félrevezető vagy hiányos adatok, információk kerülnek oldalára, így a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő információk pontosságáért, hiánytalanságáért és hitelességért. A Szolgáltató nem szavatolja a weboldal működésének folyamatosságát vagy hibamentességét, és azt sem, hogy a weboldal vírusoktól vagy minden egyéb olyasmitől mentes, amely a Vásárló számítógépére és programjaira nézve káros lehet. A Szolgáltató nem szavatolja továbbá, hogy a Vásárló számítógépével és programjaival a weboldal gond nélkül használható, mint ahogy azt sem, hogy a weboldal bármikor (vagy egy meghatározott időpontban) biztosan elérhető.

XI. Jogérvényesítési lehetőségek

1./ Ha a Vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai érdeméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

2./ Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

·         Panasztétel fogyasztó hatóságnál:a fogyasztó Vásárló lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

·         Békéltető testület:a termékek minőségével, biztonságosságával és a termék felelősségi szabályok alkalmazásával valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes
szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

·         Bírósági eljárás:amennyiben a Vásárló a Szolgáltatóval szemben fennálló jogvitából származó követelését bíróság előtt kívánja érvényesíteni, erre polgári eljárás keretében van lehetősége a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

·         Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőség nyílik arra, hogy a Vásárló az online vásárláshoz kapcsolódó jogvitákat ezen keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a Vásárló panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


 

 


XII. Panaszkezelés

 

Amennyiben a Vásárlónak a saját illetve a Szolgáltató jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos, vagy egyéb kérése, kérdése, észrevétele vagy problémája merül fel, kérjük keresse fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatát a jelen szabályzatban megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

 

XIII. Értesítések

 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a felek között létrejött jogviszony alapján, vagy azzal összefüggésben a másik Fél részére küldött valamennyi érdemi tájékoztatást/értesítést e-mailben és/vagy ajánlott levélben kötelesek megküldeni. A Szolgáltató által a weboldalon a „Elérhetőség” fül alatt megadott, valamint az ügyfél által a Szolgáltató részére leadott megrendelésben szereplő elérhetőségek tekintendők aktuálisnak, és Felek az ezekre az elérhetőségekre küldött értesítéseket elfogadják. A Felek a nyilatkozatok és értesítések kézbesítési időpontjának e-mail esetén az e-mail elküldésének időpontját, ajánlott levél esetén a levél átvételének időpontját, a weboldalon közzétett információk esetén a közzététel napját tekintik.

 

 

XIV. Részleges érvénytelenség

 

Amennyiben a jelen szabályzatba foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, ezen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem érinti a szerződés további rendelkezéseinek érvényességét vagy érvényesíthetőségét, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak. Felek megállapodnak, hogy a szerződés azon rendelkezése(i) helyébe, amely(ek) érvénytelenné, jogszabállyal ellentétessé vagy érvényesíthetetlenné válik/válnak, olyan rendelkezés lép,  hogy az újonnan beépített rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az érvénytelenné, jogszabályellenessé vagy érvényesíthetetlenné vált korábbi rendelkezés(ek)be foglalt szerződéses szándéknak, továbbá hogy az jogszerű legyen, és ne befolyásolja hátrányosan a Szerződő Feleket.

 

 

XV. Záró rendelkezés

 

A Szolgáltató és a Vásárló között fennálló jogviszonyra kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazható. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kötelesek megoldani.

 

Felek a jelen ÁSZF alapján az őket megillető jogokból, illetve az őket terhelő kötelezettségekből eredő esetleges jogvitájuk vonatkozásában kikötik a Magyar Köztársaság Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

 

 

                                                                                           AGROVÍZ Kezelési Kft.

                                                                                                                Szolgáltató

 

Megrendelőlap szervizelésre, karbantartásra letölthető innen: http://www.agroviz.hu/images/aszf/szerviz-megrendelo.pdf

 

BlueSoft termék megrendelőlapja letölthető innen: http://www.agroviz.hu/images/aszf/BlueSoft-megrendelo.pdf

 

Megrendelőlap felmérésre, tanácsadásra letölthető innen: http://www.agroviz.hu/images/aszf/felmeres-megrendelo.pdf